საქართველოსთვის ევროპის კავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, რუსთავი2-ის ეთერში, გადაცემაში "სხვა შუადღე," საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის საბჭოს თავმჯდომარემ, ბატონმა მამუკა გონგაძემ ტელემაყურებლებს გააცნო ევროპის დროშის ისტორია, სიმბოლიკა და ჩვენი ქვეყნის წარსულისა და რეალობის გათვალისწინებით, ამ ფაქტის უდიდესი ისტორიული მნიშვნელობა.

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი