მისამართი:

ქ.თბილისი,0114; სანაპიროს 4,

ტელ; 032 2 932 099

 

ელ-ფოსტა:  heraldika@parliament.ge 

 


 იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი