საქართველოს პრეზიდენტის შტანდარტი                            საპრეზიდენტო გულსაკიდი მედალიონი                                                    დიდი სახელმწიფო ბეჭედი

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი