ლექცია და მემორანდუმის გაფორმება კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში
30.11.2022
„ავტონომიური რესპუბლიკების სიმბოლოები" ბათუმი 19.11.2022.
19.11.2022
დამტკიცდა თავდაცვის სამინისტროს ემბლემები, დროშები, სსიპ ემბლემები ფერ
01.11.2022
21.10.2022.წიგნის პრეზენტაცია - საქართველოს ხუთჯვრიანი დროშის წარმომავ
21.10.2022
სწავლის დაწყების პირველ დღეს ყველა საჯარო სკოლაში საქართველოს ჰიმნი გა
12.09.2022
პრეზიდენტმა ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა გონგაძე ღი
01.09.2022
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმართული დროშები საერთო ჰერალდიკური მემკვიდრეო
27.07.2022
FIAV-ის კონგრესი სლოვენიაში 11-15 ივლისი
11.07.2022
დამტკიცდა პრობაციის ბიუროების ოფიცერთა და სააგენტოს მოსამსახურეთა უნიფ
11.07.2022
იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი