ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმართული დროშები საერთო ჰერალდიკური მემკვიდრეო
27.07.2022
FIAV-ის კონგრესი სლოვენიაში 11-15 ივლისი
11.07.2022
დამტკიცდა პრობაციის ბიუროების ოფიცერთა და სააგენტოს მოსამსახურეთა უნიფ
11.07.2022
დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიუროს თანამშრო
20.06.2022
სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ემბლემა
27.05.2022
დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ემბლემა
19.04.2022
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობებზე დროშის და გერბის განთავ
13.04.2022
ანდრეი გრეჩილო უკრაინის რეგიონების სიმბოლიკა
04.03.2022
კ ო ნ კ უ რ ს ი
17.02.2022