მისამართი:

ქ.თბილისი,0114; სანაპიროს 4,

ტელ; 032 2 932 099;      595 559 007;     595 554 300  

 

ელ-ფოსტა:  heraldika@parliament.ge