ელდარ შენგელაია 90
26.01.2023
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს 2022 წლის საქმიანობის შეჯამება
24.01.2023
დამტკიცდა ინფექციური პათოლოგიისა და შიდსის ცენტრის ემბლემა
16.01.2023
14 იანვარი სახელმწიფო დროშის დღე
14.01.2023
დამტკიცდა მანდატურის სამსახურის ემბლემა
26.12.2022
საქართველოს მთავრობის # 572 დადგენილება
16.12.2022
ლექცია და მემორანდუმის გაფორმება კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში
30.11.2022
„ავტონომიური რესპუბლიკების სიმბოლოები" ბათუმი 19.11.2022.
19.11.2022
დამტკიცდა თავდაცვის სამინისტროს ემბლემები, დროშები, სსიპ ემბლემები ფერ
01.11.2022
იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი