დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ემბლემა 19.04.2022
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობებზე დროშის და გერბის განთავსების შესახებ 13.04.2022.
უკრაინის სიმბოლიკა
სახელმწიფო სიმბოლოების მუდმივად აღმართვის და სრული სახით გამოსახვის შესახებ 16.02.2022
დამტკიცდა მინერალური რესურსების სააგენტოს ემბლემა 10.02.2022
დამტკიცდა ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა 02.02.2022
სახელმწიფო დროშის დღე
კანონპროექტი ევროკავშირისა და ნატოს სიმბოლოთა შებღალვის შესახებ 28.12.2021
ახლად აღმოჩენილი მონეტის შესახებ 24.12.2021
სემინარი და ჰეროლდის მე-10 ნომრის პრეზენტაცია 23.12.2021
დამტკიცდა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ემბლემა 26.11.2021