ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს 2022 წლის საქმიანობის შეჯამება
სს - ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ემბლემა.
14 იანვარი სახელმწიფო დროშის დღე
დამტკიცდა მანდატურის სამსახურის ემბლემა
დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ემბლემა 19.04.2022
უკრაინის სიმბოლიკა
სახელმწიფო სიმბოლოების მუდმივად აღმართვის და სრული სახით გამოსახვის შესახებ 16.02.2022
დამტკიცდა მინერალური რესურსების სააგენტოს ემბლემა 10.02.2022
დამტკიცდა ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა 02.02.2022