დამტკიცდა შსს აკადემიის ემბლემა და უნიფორმები 06.08.20.
დამტკიცდა საქართველოს პრეზიდენტის დროშა და მისი აღმართვისა და გამოფენის წესი
საქართველოს პრეზიდენტის დროშასთან დაკავშირებით
საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების ვირტუალური გამოფენა
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
დამტკიცდა თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოები
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ემბლემის დამტკიცების შესახებ
შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ლოგო
თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე
უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ემბლემები
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემა
კონფერენცია მესტიაში 28.09.2019
საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო დროშა და საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო გერბი გამოცხადდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 14 ივნისის დადგენილები
საიუბილეო მედალიონის ესკიზი ჰერალდიკის საბჭოში შეიქმნა
კანონპროექტი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ
ქართული ისტორიული და თანამედროვე სიმბოლოების გამოფენა კიევში. 29,05,2018
საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების კრებულის პრეზენტაცია. თბილისის საკრებულოში 19 სთ. 25.05.2018
26 მაისი- ისტორიული დროშების გამოფენა
საქართველოს რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები
თბილისის სიმბოლიკასთან დაკავშირებით საკრებულოში შეხვედრა გაიმართა