ქალაქ თელავის სიმბოლოების კონკურსი
ვანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს.
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს
ჟურნალი "ჰეროლდი N3 " პრეზენტაცია
ახალი პორტოლანები ფლორენციიდან
მესტიის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოები
დმანისში და ბოლნისში გაიმართა გამოფენა