ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს გამოფენები სამცხე-ჯავახეთში
გორის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების კონკურსი
ქალაქ ოზურგეთის სიმბოლოების კონკურსი
ქალაქ თელავის სიმბოლოების კონკურსი
ვანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს 24/06/2015
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს.
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს
ჟურნალი "ჰეროლდი N3 " პრეზენტაცია
ახალი პორტოლანები ფლორენციიდან
მესტიის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოები
დმანისში და ბოლნისში გაიმართა გამოფენა