კონფერენცია მესტიაში
14.06.2019 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 14 ივნისის დადგენილება
საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო დროშა და საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო გერბი გამოცხადდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად.
19.03.2019. ძალაში შევიდა კანონი „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ“
საიუბილეო მედალიონის ესკიზი ჰერალდიკის საბჭოში შეიქმნა
კანონპროექტი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ
ქართული ისტორიული და თანამედროვე სიმბოლოების გამოფენა კიევში. 29,05,2018
საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების კრებულის პრეზენტაცია. თბილისის საკრებულოში 19 სთ. 25.05.2018
26 მაისი- ისტორიული დროშების გამოფენა
საქართველოს რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები
თბილისის სიმბოლიკასთან დაკავშირებით საკრებულოში შეხვედრა გაიმართა