23.10.2015. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს კონკურსს
23.09.2015. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს კონკურსს
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს.
08.09.2015. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს კონკურსს
07.09.2015. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს
27.07.2015 გორის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების კონკურსი
14,07,2015 ქალაქ თელავის სიმბოლოების კონკურსი
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს გამოფენები სამცხე-ჯავახეთში
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს
ჟურნალი "ჰეროლდი N3 " პრეზენტაცია
ახალი პორტოლანები ფლორენციიდან