დამტკიცდა სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ლოგო 13.09.2021
დამტკიცდა სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის ემბლემა 13.09.2021
დამტკიცდა საიუბილეო მედალი „დიდგორი-900" 07.09.2021
დამტკიცდა დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა 23.08.2021
ჰერალდიკის სახელმიწფო საბჭოს თავმჯდომარედ მამუკა გონგაძე დაინიშნა 22.07.2021
ჰერალდიკის საბჭოს განცხადება
დამტკიცდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბი და დროშა 07.07.2021
ინტერვიუ მამუკა გონგაძესთან 10.06.2021
გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!
საქართველოს თავდაცვის ძალები 30 წლისაა 29.03.2021
დამტკიცდა იურიდიული დახმარების სამსახურის ემბლემა 24.02.21
14 იანვარი - საქართველოს დროშის დღე 14.01.2021
დამტკიცდა დაცვის პოლიციის ფორმის ტანსაცმელი და ატრიბუტიკა 08.12.2020