კ ო ნ კ უ რ ს ი
24.04.2023
პრეზენტაცია ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში 11.04.2023.
11.04.2023
ევროპის დროშა
17.03.2023
ელდარ შენგელაია 90
26.01.2023
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს 2022 წლის საქმიანობის შეჯამება
24.01.2023
დამტკიცდა ინფექციური პათოლოგიისა და შიდსის ცენტრის ემბლემა
16.01.2023
14 იანვარი სახელმწიფო დროშის დღე
14.01.2023
დამტკიცდა მანდატურის სამსახურის ემბლემა
26.12.2022
საქართველოს მთავრობის # 572 დადგენილება
16.12.2022
იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი