სლოვენიაში, ქალაქ ლუბლიანაში 11-15 ივლისს ვექსილოლოგიის საერთაშორისო კონგრესი (FIAV (Fédération internationale des associations vexillologiques) გაიმართება კონგრესის მუშაობაში ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს წარმომადგენლებიც იღებენ მონაწილეობას.

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი