უკრაინის ჰერალდიკის საზოგადოების  პრეზიდენტის ანდრი გრეჩილოს სტატია - უკრაინის რეგიონების სიმბოლიკის შესახებ დაიბეჭდა    ჟურნალ ჰეროლდის მე-2 ნომერში 2013 წელს

უკრაინა დაყოფილია 25 ადმინისტრაციულ ტერიტორიად - 24 რეგიონი (პროვინცია) და ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა. ორ ქალაქს - კიევსა  და სევასტოპოლს, აქვს სპეციალური, ეროვნული სტატუსი.  უკრაინის ვერხოვნა რადას (პარლამენტის) მიერ 1997 წელს მიღებულმა კანონმა ადგილობრივ თვითმართველობათა თაობაზე, უფლება მიანიჭა ადგილობრივ ხელისუფლებებს, დაემტკიცებინათ რეგიონების, რაიონების (უბნების), ქალაქებისა და სოფლების გერბები, დროშები და სხვა სიმბოლიკა.

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი