1989 წლის აღწერით მოსახლეობის რაოდენობა იყო -20 379 აქედან: ქართველები-58.2, აფხაზები-18.2, რუსები-14.7, სომხები-3.3
რუსეთის მიერ ტერიტორიის ოკუპაციის შემდეგ -2003 წლის მონაცემებით მოსახლეობის რაოდენობაა 4 702 ძირითადად რუსები, აფხაზები და სომხები.

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი