ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გერბი      გერბის ფარი გაყოფილია ოთხ ნაწილად.  I ნაწილში მეწამულ ველზე ვერცხლის ირემი, II ნაწილში _ ლაჟვარდის ველზე ვერცხლის წყარო. III ნაწილში _ ვერცხლის ველზე სამი მწვანე ნაძვი, ზედა მარცხენა ნაძვი ნახევრად არის გამოსახული. IV ნაწილში _ მწვანე ველზე ვერცხლის სამი ნაძვი, ზედა მარჯვენა ნაძვი ნახევრად არის გამოსახული.გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი _ სამკოშკიანი ქონგურებიანი გალავანი (ციხე-სიმაგრის ფორმის) ნახევრად ღია კარიბჭით ფარს ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვეცხლ--მწვანე ბაფთა, რომლის ვერცხლის ველზე შავით _ ჩაწერილია  'ბორჯომი~ 
 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დროშა 
       დროშა გაყოფილია ოთხ ნაწილად. I და IV ნაწილში თეთრ ველზე თითო მწვანე ნაძვია გამოსახული, ხოლო II და III  ნაწილში _ მწვანე ველზე თითო თეთრი ნაძვი. დროშის ცენტრში  გამოსახულია ფარი, რომლის მეწამულ ველზე ვერცხლის ირემია მოთავსებული.დროშის პროპორციაა 2:3. 

 

 

 

 

 

 

 

მაღალი გარჩევადობის ფაილი

დამტკიცებულია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  №24 დადგენილებით, 19.08.2009წ. ბორჯომის გერბის შესახებ
გერბში გამოსახული ფიგურებისა და მთავარი ფერის _ წითლის გამოყენებას ისტორიული საფუძველი გააჩნია და ეყრდნობა XVIII-XIX სს. ისტორიულ დოკუმენტებს. ძირითად წყაროს კი წარმოადგენს ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ შექმნილი გერბები, სადაც ქართლის რეგიონი სიმბოლურად ფიქსირდება წითელი ფერით. ასევე ისტორიული საფუძველი აქვს გერბში ლურჯისა და ვერცხლის გამოყენებას. ამავე დროს, ეს "ფერები" სიმბოლურად რეგიონის მკვიდრთა ღირსებას, გამბედაობას, დიდსულოვნებასა და კეთილშობილებას განასახიერებენ. ვერცხლის ირემი - ბოროტების წინააღმდეგ მებრძოლი რაინდის განსახიერებაა და ვერცხლისა და მწვანე ნაძვები _ მამაცობისა და სიუხვის ემბლემა, ამავე დროს, ბორჯომის რაიონის მდიდარ ბუნებას გადმოსცემს; გარდა ამისა, ირემი არის მსოფლიოში ცნობილი მინერალური წყლის "ბორჯომის" ემბლემა. სწორედ ამ მინერალურ წყალს გადმოსცემს სისუფთავისა და ჯანმრთელობის ემბლემა ვერცხლის წყარო. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებული სამკოშკიანი ქონგურიანი (ციხე-სიმაგრის ფორმის) საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი, ნახევრად ღია კარიბჭით  და ფარს ქვემოთ მოთავსებული დევიზი "ბორჯომი", მუნიციპალიტეტის სტატუსისა და კუთვნილების აღმნიშვნელ დამატებით საიდენტიფიკაციო საშუალებას წარმოადგენს.
  

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი