ჰერალდიკა
წყაროები და ლიტერატურა
სხვა სახელმწიფო სიმბოლიკა
რეგალიები

საქართველოს პრეზიდენტის                      დიდი სახელმწიფო ბეჭედი
               შტანდარტი
                                        პროექტი
 

საქართველოს პრეზიდენტის შტანდარტი   დიდი სახელმწიფო ბეჭედი

   
საპრეზიდენტო გულსაკიდი მედალიონი    საქართველოს პრეზიდენტის გულსაკიდი მედალიონი
პროექტი                                                            პროექტი
საპრეზიდენტო გულსაკიდი                       საპრეზიდენტო გულსაკიდი 
   მედალიონი                                                    მედალიონი 2
 
 
Copyright © 2018 HERALDIKA. All rights reserved.
Created By: Pro-Service
საკონტაქტო ინფორმაცია
საქართველო, ქ. თბილისი, 0114; სანაპიროს ქ. #4 ,II სართული
ტელეფონი: +(995 32) 293-20-99