ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობებზე დროშის და გერბის განთავ
13.04.2022
ანდრეი გრეჩილო უკრაინის რეგიონების სიმბოლიკა
04.03.2022
კ ო ნ კ უ რ ს ი
17.02.2022
დროშის მუდმივად აღმართვა და სახელმწიფო გერბის სრული სახით განთავსება ს
16.02.2022
დამტკიცდა მინერალური რესურსების სააგენტოს ემბლემა 10.02.2022.
10.02.2022
დამტკიცდა ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა
02.02.2022
სახელმწიფო დროშა ეროვნული ერთიანობის სიმბოლოა
14.01.2022
პარლამენტი დაჩქარებულად განიხილავს ევროკავშირის და ნატოს სიმბოლოთა შებ
28.12.2021
ახლად აღმოჩენილი მონეტის შესახებ
24.12.2021
იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი