6 აპრილს საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოში  ჰერალდიკის საკითხების განმხილველი  მუდმივმოქმედი კომისიის  სხდომა გაიმართა. კომისიის წევრებმა  იმსჯელეს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე  კერძოდ, ქალაქ თბილისის სიმბოლიკის შესახებ, კონფერენციის ორგანიზებისა და თემის შესახებ, აგრეთვე განიხილეს მიმდინარე საკითხები. 

ფოტო მასალა