6  ნოემბერს საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო საჩხერლობის ზეიმთან  დაკავშირებით საჩხერის  კულტურის სახლის საგამოფენო დარბაზში რმები, ფულადი ნიშნები და სხვა ინსიგნიები. გამოფენის მიზანია სახელმწიფო სიმბოლოების პოპულარიზაცია, მოსწავლეების, სტუდენტების, ახალგაზრდობისა და ფართო საზოგადოების ინფორმირება, თუ როგორ ვითარდება თანამედროვე ქართული სიმბოლიკა, სახელმწიფო ატრიბუტიკა, მათ შორის უნიფორმოლოგია, ნუმიზმატიკა, ფალერისტიკა, ჰერალდიკა და ვექსილოლოგია, როგორ მკვიდრდება ამ მიმართულებით ევროპული სტანდარტები დამოუკიდებელ საქართველოში.გამოფენის ორგანიზატორები არიან ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო და დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და გამგეობაწარმოადგენს  გამოფენას თემაზე:  "თანამედროვე ქართული სახელმწიფო სიმბოლოები".
     გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ შექმნილი და დამტკიცებული საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოები, მათ შორის ავტონომიური რესპუბლიკის, თვითმმართველი ორგანოების სიმბოლოები (გერბი, დროშა), სახელმწიფო და უწყებრივი ჯილდოები, უნიფორმები, ფულადი ნიშნები და სხვა ინსიგნიები.
       გამოფენის მიზანია სახელმწიფო სიმბოლოების პოპულარიზაცია. მოსწავლეების, სტუდენტების, ზოგადად ახალგაზრდობისა და ფართო საზოგადოების ინფორმირება, თუ როგორ ვითარდება თანამედროვე ქართული სიმბოლიკა, სახელმწიფო ატრიბუტიკა. მათ შორის, უნიფორმოლოგია, ნუმიზმატიკა, ფალერისტიკა, ჰერალდიკა და ვექსილოლოგია. როგორ მკვიდრდება ამ მიმართულებით ევროპული სტანდარტები დამოუკიდებელ საქართველოში.

გამოფენა გაიხსნება 2016 წლის 6 ნოემბერს, კვირას 14:00 სთ-ზე.