დამტკიცდა სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიუროს თანამშრომელთა უნიფორმების და საშვების პროექტები. (იხ.დოკუმენტაცია)