საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანსიებზე:

 

 

 

  1. საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის დიზაინისა და ანალიტიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69180?active=1 
  2. საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის დიზაინისა და ანალიტიკის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (IV რანგი) https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69183?active=1 
  3. საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის უფროსი  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/69177?active=1 

 

                  კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა აღნიშნული  ვაკანსიები იხილეთ საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 

 

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი