დიდგორის ბრძოლის 900 წლის იუბილეს აღსანიშნავად საქართველოს თავდაცვის მინისტის 2021 წლის 9 აგვისტოს # 58 ბრძანებით დამტკიცდა საიუბილეო მედალი „დიდგორი-900"
  საიუბილეო მედლით „დიდგორი-900" საქართველოსა და უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის წარდგინებით აჯილდოებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი." (იხ. დოკუმენტაცია)