ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 ივლისის #13 დადგენილებით დამტკიცდა  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბი და დროშა.(იხ.დოკუმენტაცია)