საქართვლოს თავდაცვის ძალების ჩამოყალიბების 30 წლის იუბილის აღსანიშნავად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში შეიქმნა  და დამტკიცდა მედალი „საქართველოს თავდაცვის ძალები 30 წლისაა" იხ. დოკუმენტაცია