საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოაცხადებს კონკურსს დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/57734?active=1