დიდ ბრიტანეთში, ქალაქ ლონდონში ჩატარდა  ვექსილოლოგიურ ასოციაციათა 27-ე საერთაშორისო კონგრესი და გენერალური ასამბლეის 25-ე სესია, რომელსაც ეწსრებოდნენ საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა გონგაძე და დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის უფროსი დავით ჩხეიძე ; მათი პრეზენტაციის თემა გახლდათ „თანამედროვე საქართველოს დროშები."

 
 კონგრესი ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება სხვადასხვა ქვეყანაში.

მომავალი კონგრესი 2019 წელს იაპონიაში გაიმართება.

 

ფოტო მასალა