კონკურსი ახალციხის მუნიციპალიტეტში
25 თებერვალი - საბჭოთა ოკუპაციის დღე
თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს
14 იანვარი- სახელმწიფო დროშის დღე
ჟურნალ ჰეროლდის პრეზენტაცია
07.09.2015. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს
State Council of Heraldry in Portugal
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს.
08.09.2015. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს კონკურსს
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს